Contact


President:
Ing. Lucia HREBEŇÁROVÁ, PhD.
Address:
Žilinská univerzita v Žiline / University of Žilina in Žilina
Ústav celoživotného vzdelávania / Institute of Lifelong Learning
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
phone: +421 41 513 5041, +421 41 513 6150,  +421 905 780 396                                                    mail: asutvsk@gmail.com  mail: lucia.hrebenarova@uniza.sk

Vicepresident:
doc. PaedDr. Marcela VEREŠOVÁ, PhD.
Address:
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre /University of Constantine Philosopher in Nitra
Katedra pedagogickej a školskej psychológie /Department of Pedagogical and School Psychology
Trieda Andreja Hlinku 1
949 74 Nitra, SLOVAKIA
phone: +421 37 6408 221
mail: mveresova@ukf.sk


Secretary:
Ing. Martina KRBAŤOVÁ
Slovenská technická univerzita v Bratislave / Slovak University of Technology in Bratislava                                                                                                                                                        Inštitút celoživotného vzdelávania / Institute of lifelong learning
Vazovova 5
812 43 Bratislava, SLOVAKIA
mail: martina.krbatova@stuba.sk