Contact


President:
Ing. Lucia Hrebeňárová, PhD.
Address:
Žilinská univerzita v Žiline / University of Žilina
Ústav celoživotného vzdelávania
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina, SLOVAKIA
phone: +421-41-513 5041                                                                                                                         mail: asutvsk@gmail.com

Vicepresident:
PhDr. Nadežda Hrapková, PhD.
Address:
Univerzita Komenského /Comenius University
Centrum ďalšieho vzdelávania /Centre for continuing education
Odbojárov 10/a
820 05 Bratislava, SLOVAKIA
phone: +421-2-50117 722
mail: nadezda.hrapkova@rec.uniba.sk


Secretary:
doc. Mgr. Ing. Danka Moravčíková, PhD.
Slovenská poľnohospodárska univerzita
Trieda Andreja Hlinku 2
949 76 Nitra, SLOVAKIA
mail: danka.moravcikova@uniag.sk